2+2 zkouška

Příprava k přijímacím zkouškám
Tento program se specializuje na přípravu k přijímacím zkouškám, která probíhá podle materiálů připravených našimi učiteli vycházejících přímo z požadavků CERMAT. Každý žák dostane cvičebnici a soubor domácích úkolů, oboje na míru připravené. Procvičování typových úloh a pravidelné testování je nejlepším způsobem, jak se co nejlépe připravit na zkoušky. Součástí programu je i rada s nejlepší strategií během vyplňování testů, vše dle individuálních vlastností každého žáka. Vedle přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky je nabízen i program přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka.
Zkouška před zkouškou
Tento program zároveň nabízí možnost vyzkoušení skutečných přijímacích zkoušek, ovšem ještě když o nic nejde. Ve spolupráci s pedagogy jsou připravovány testy, které jsou nastaveny tak, aby vyzkoušely všechny znalosti žáka potřebné k přijímacím zkouškám. Tento test se koná přibližně měsíc před ostrými přijímačkami. Poté, co žák test absolvuje, bude emailem zaslána zpětná vazba s rozborem a upozorněním na nedostatky. Na základě této zkoušky je pak přizpůsobena další práce s žákem na hodinách.
Příprava na maturitu
V programu je i možné se systematicky připravit na maturitní zkoušku. Příprava probíhá dle materiálů vycházejících z typů úloh na maturitních zkouškách vytvořených CERMATEM. V tomto případě při vstupu do kurzu žák vyplní vstupní test, na základě kterého se vyhodnotí znalosti a zvolí potřebná strategie. Do kurzu se mohou přihlásit i studenti nejen denního studia, ale i studenti, kteří při škole mají zaměstnání. Pokud si žák nebo rodiče přejí, je možné absolvovat pravidelně cvičný test, který je následně spolu s žákem rozebrán.
Hlavním cílem tohoto programu je zlepšení prospěchu žáka ve škole a procvičování učiva, které je probírané. V programu je kladen důraz na individuální práci s každým žákem na látce, která je u něj potřeba procvičit.
Cena za 60 minut vyučování při pravidelné docházce 260 Kč, u jednorázových záležitostí pak 280 Kč.
Naše další programy