2+2 doučování

Hlavním cílem tohoto programu je zlepšení prospěchu žáka ve škole a procvičování učiva, které je probírané. V programu je kladen důraz na individuální práci s každým žákem na látce, která je u něj potřeba procvičit.
Specializujeme se zejména na
  • doučování matematiky
Nabízíme také doučování
  • fyziky a chemie
  • češtiny
  • angličtiny
  • dalších předmětů
Nejlepších výsledků je dosaženo při pravidelné docházce, nejlépe dvakrát až třikrát týdně. Je důležité přizpůsobit intenzitu doučování potřebám dítěte. Přizpůsobíme se samozřejmě časovým možnostem dětí i studentů.
Cena za 60 minut vyučování při pravidelné docházce 260 Kč, u jednorázových záležitostí pak 280 Kč.
Naše další programy